واق واق هیلاری کلینتون در سخنرانی انتخاباتی (+فیلم)

کلینتون در سخنرانی انتخاباتی خود با یادآوری یک برنامه رادیویی آمریکا از دروغ های نامزدهای جمهوریخواه به شدت انتقاد کرده و واق واق کرد.

هیلاری کلینتون نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در جریان یک سخنرانی در شهر " رنو " ایالت نوادا همانند سگ واق واق کرد.

به گزارش عصر ایران به نقل از وب سایت واشنگتن تایمز هیلاری در انتقاد از به گفته خود دروغ های برخی نامزدهای جمهوریخواه انتخابات  این کار عجیب را انجام داد.

او گفت: زمانی در یک برنامه رادیویی در ایالت آرکانزاس گوینده برنامه می گفت که یک سگ را آموزش داده که اگر دروغی از نامزدهای انتخابات بشنود سریع واق واق می کند. سگ هم در رادیو واق واق کرد و مردم هم روزهای بعد واق واق می کردند."

او ادامه داد : من می خواهم نشان دهم چطور ما می توانیم این کار را در قبال دروغ های جمهوریخواهان انجام دهیم.  باید آن سگ را به دنبالشان بیاندازیم تا هر وقت که دروغی گفتند بگوید واق واق واق."

 این اقدام کلینتون با تشویق و خنده هوادارانش مواجه شد.