- عوامل شتاب زای انقلاب اسلامی در سال56 رانام برده و یک مورد را توضیح دهید؛

1-روی کارآمدن دموکراتها (کارتر در آمریکا) ؛شعار رعایت حقوق بشر دموکراسی- فضای باز سیاسی بنابراین فعالیت سیاسی در ایران بیشتر شد.

2-در گذشت مشکوک فرزند حضرت امام خمینی(ره) حاج آقا مصطفی درسال 56

3-درج مقاله توهین آمیز برعلیه امام (ره)؛17/10/56 عده ای در قم به شهادت رسیدند.

19/10/56 عده ای در قم به شهادت رسیدند-29/11/56 تبریز مراسم گرفتند و عده ای به شهادت رسیدند.   10/1/57در یزد عده ای به خاک و خون کشیده شدند. ازاین زمان به تمام استانها سرایت کرد.                                                            28/5/57 سینما رکس آبادان را آتش زدند 26/10/57 شاه از ایران خارج شد .

12/11/57 امام خمینی(ره) وارد ایران شد. 22/11/57 انقلاب پیروز شد.

9- تحولات داخلی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی  به شش دوره تقسیم می شود نام برده و هرمورد را تضیح دهید:

1-دوره انتقال قدرت و مشکلات ناشی از آن (دوره بحران )

1-      مهندس بازرگان دولت موقت ؛1- رفراندم جمهوری اسلامی ایران 2/98 درصد 2- انتخابات مجلس خبرگان و نوشتن قانون اساسی 3- تصرف لانه جاسوسی  آمریکا و استعفای بازرگان

2-     بنی صدر +رجایی؛1- سیاست اشتباه زمین بده و زمان بگیر درجنگ تحمیلی 2-عملکرد بد در حمله آمریکا به طبس 3-مخالفت با شورای انقلاب و همکاری با منافقین و توسط مجلس عزل گردید.

3-  رجایی+ باهنر ؛بعد از دو ماه بدست منافقین به شهادت رسیدند .

2-دوره تثبیت نظام (دوره تداوم انقلاب )

4-ایت اله خامنه ای + موسوی          1-پیایان جنگ تحمیلی مرداد67

5-آیت اله خامنه ای + موسوی         2-بازنگری قانون اساسی در سال 68 و حذف پست نخست وزیر

3-رحلت حضرت امام(ره) در14خرداد 68و آغازرهبری آیت اله خامنه ای

3-دوره سازندگی (دوره توسعه اقتصادی)

6-هاشمی+ حبیبی          1- اجرای اصل 44قانون اساسی و خصوصی سازی و سازندگی

7-هاشمی +حبیبی          مناطق جنگی + افزایش نامتعارف تورم

 

4-   دوره اصطلاحات (توسعه سیاسی)

8- خاتمی + حبیبی              گفتگوی تمدن ها +آزادی + ارتباط با کشورهای اروپایی

9-خاتمی +عارف

 

5-   دوره اصول گرایی (عدالت محوری و مهرورزی)

10-احمدی نژاد +داوودی             سهام عدالت یارانه مسکن مهر تورم

11- احمدی نژاد +رحیمی

6-   دوره تدبیر و امید (دوره اعتدال و توسعه)

12- دکترروحانی + جهانگیری توافق هسته ای