درود بر شما دوستان و دانشجویان عزیز
 
نیمسال دوم تحصیلی 97 و98 در راه هست و سال و عید 98 نزدیک  و خیلی حرفها برای زدن و نوشتن داریم
مثل گرانی و تورم و فقر  و بیکاری و فساد و اعتیادو نابرابری و عدم توان ازدواج دختران و پسران و خانواده ها  و
بی تفاوتی مسولین و هزاران مشکل دیگر و سال 98 درآمد و هزینه و فاصله طبقاتی و زیر خط فقر  کار گر کارمند و کشاورز و ....